Ben Varsam Okulum Bütün

ben varsam okulum bütün

HER ÖĞRENCİ FARKLIDIR.
FARKLILIKLAR KAYNAŞSIN,
ÖĞRENCİLER GELECEĞİ KAZANSIN!

BENVOB

Ben Varsam Okulum Bütün Projesi Hakkında​

Ben Varsam Okulum Bütün Projesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu V Hibe Programı kapsamında desteklenmektedir. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı tarafından koordine edilen proje, İngiltere’den Praxis Europe ve Hırvatistan’dan Inclusion Support Center IDEM ortaklığında ve Türkiye’den İstanbul Valiliği iştirakiyle yönetilmektedir.

Hedefimiz,

Türkiye’de kaynaştırma / bütünleştirme uygulamalarının kalitesini arttırmak ve bu alanda Türkiye’de ve AB’de faaliyet gösteren STK’ların arasında iş birliğinin ve diyaloğun zenginleşmesini sağlamaktır

Amacımız,

Türkiye’de kaynaştırma öğrencilerinin erken okul terk oranlarını düşürmek için, sistemin tüm paydaşları arasında etkili bir diyalog kurmak ve bu paydaşların kapasitelerini geliştirmektir.

Projemizin hedef kitlesi

Örgün eğitim kurumlarında görev yapan rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenleri, branş öğretmenleri, idareciler ve konuyla ilgili çalışmalar yapan STK’lardır. Projemiz; İstanbul, Birmingham, Zagreb ve Türkiye’nin 10 farklı ilinde yürütülmektedir.

Bu Projeyi Neden Yapıyoruz?

Türkiye’de kaynaştırma öğrencilerinin erken okul terk oranlarının düşürülmesi için, süreçteki tüm paydaşların kapasitelerini geliştirerek, öğrencilerin ve ailelerin zorlandıkları noktalarda gerekli destekleri alabilmeleri için başarılı bir şekilde yürüyen diyalog mekanizmaları oluşturmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’de konuyla ilgili çalışma yapan STK’ların AB’de yine aynı alanda faaliyet gösteren STK’larla kalıcı ve sürdürülebilir diyalog mekanizmaları geliştirmeleri sağlanacaktır.

Ne Yapıyoruz?

Projemizin hedefi ve amacı doğrultusunda, faaliyetlerimizi 4 alanda tasarladık.
Türkiye Araştırma Raporu: Türkiye’de kaynaştırma öğrencileri arasında erken okul terkinin sebeplerinin araştırılacağı bir araştırma raporu hazırlanacaktır.
Öğretmen Kapasite Geliştirme: Rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi için bir eğitim tasarlanacak, bu öğretmenlerle iyi model incelemesi için İngiltere’ye bir çalışma ziyareti düzenlenecek ve öğretmenlere süreç
esnasında okullarında kaynaştırma öğrencileriyle daha sağlıklı ve yapılandırılmış diyalog kurmaları için danışmanlık yapılacaktır.
STK Kapasite Geliştirme: Bu alanda faaliyet gösteren STK’ların, aileleri ve farklı gelişim gösteren bireyleri daha verimli destekleyebilmeleri için bir eğitim tasarlanacak, bu STK’larla iyi model incelemesi için Hırvatistan’a bir çalışma ziyareti düzenlenecektir. Ayrıca STK’lara kampanya yönetim eğitimleri verilecektir.
Farkındalık Artırma: Kaynaştırma / bütünleştirme uygulamaları konusunda ulusal boyutta ve yerelde uygulanacak bir kampanya yürütülecektir. Süreç esnasında öğretmenlere yönelik farkındalık geliştirme etkinlikleri düzenlenecektir.
BENVOB

iletisim

Proje Koordinatörü: Burak Keskin
burakkeskin@tscv.org.tr
+90 850 220 07 07

Prof. Dr. Hıfzı Özcan Cad. Metin Sabancı Merkezi No: 8
Küçükbakkalköy, Ataşehir / İstanbul

Bu web sitesi, Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye’nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir